1.
Trần TTH, Đào VG, Nguyễn THG, Hoàng TV, Tô TL, Trần XT, Nguyễn HH. Đánh giá kết quả bước đầu phục hồi gấp khuỷu bằng kỹ thuật chuyển vạt cơ thon vi phẫu trong điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(4):28-3. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/247