1.
Trần TTH, Đào VG, Nguyễn THG, Hoàng TV, Tô TL, Trần XT, và c.s. Đánh giá kết quả bước đầu phục hồi gấp khuỷu bằng kỹ thuật chuyển vạt cơ thon vi phẫu trong điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(4):28-3. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/247