1.
Vũ QK, Hoàng TT, Vũ QV, Trần VA, Đỗ TQ, Hoàng TH. Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(4):39-45. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/248