1.
Đỗ TQ, Tống TH, Vũ QV. Kết quả bước đầu sử dụng vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu “mỏng” trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn tay. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(4):46-54. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/249