1.
Nguyễn TL, Ngô M Đức, Lê QC, Nguyễn TH. Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(4):62-70. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/251