1.
Nguyễn TTH, Nguyễn TMH. Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 20 Tháng Năm 2024];(4):71-9. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/252