1.
Nguyễn TH, Lương Đình T, Nguyễn HT. Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(4):95-104. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/254