1.
Đoàn CT, Hoàng VT, Nguyễn HT, Nguyễn TTL, Lê TD. Một số đặc điểm và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng mắc COVID-19. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 14 Tháng Tư 2024];(5):38-54. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/262