1.
Nguyễn HS, Trần QV, Bùi ĐT, Hoàng VH, Lê TD, Nguyễn QT, và c.s. Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 14 Tháng Tư 2024];(5):55-63. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/263