1.
Phan QA, Phạm TV, Nguyễn THL, Phạm ĐM. Đánh giá thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn dinh dưỡng và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng. yhthvb [Internet]. 28 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Năm 2024];(1):47-55. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/281