1.
Nguyễn NT. Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan). yhthvb [Internet]. 28 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Năm 2024];(1):80-94. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/283