1.
Phạm VH, Nguyễn VH, Nguyễn PBQ. Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. yhthvb [Internet]. 28 Tháng Hai 2024 [cited 22 Tháng Năm 2024];(1):64-71. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/284