1.
Đỗ VT, Nguyễn VP. Kết quả nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu cho vạt da cơ dưới móng. yhthvb [Internet]. 28 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Năm 2024];(1):31-9. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/305