1.
Nguyễn TN, Hoàng TT. Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan trong thay băng vết thương của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Bắc Giang năm 2022. yhthvb [Internet]. 29 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Sáu 2024];(2):57-68. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/310