1.
Nguyễn MD, Võ TT, Nguyễn TĐ. Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ. yhthvb [Internet]. 29 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Sáu 2024];(2):27-3. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/312