1.
Phan TD, Trịnh HS, Phạm PK, Nguyễn SL, Hồ ĐT, Nguyễn QĐ, và c.s. Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng. yhthvb [Internet]. 29 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Sáu 2024];(2):102-8. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/316