Quay trở lại chi tiết bài báo Vai trò tiên lượng của nồng độ Lactate và kiềm dư máu động mạch tại thời điểm vào viện sau bỏng Tải xuống Tải xuống PDF