Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Tải xuống Tải xuống PDF