Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng Tải xuống Tải xuống PDF