Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T Tải xuống Tải xuống PDF