Quay trở lại chi tiết bài báo Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói Tải xuống Tải xuống PDF