Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói

Nguyễn Hải An1,2, Trần Đình Hùng1,2, Ngô Tuấn Hưng1,
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bỏng hô hấp gây ra các tổn thương đường khí đạo, giảm ô xy hoá máu, làm tăng thêm 20% nguy cơ tử vong và là yếu tố liên quan độc lập với tử vong trên bệnh nhân bỏng nặng. Điều trị bỏng hô hấp còn nhiều thách thức đặt ra cho các nhà lâm sàng. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bỏng hô hấp mức độ nặng, ngộ độc khí CO điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Goh CT, Jacobe S (2016). Ventilation strategies in paediatric inhalation injury. Paediatric respiratory reviews, 20:3-9.
2. Jones SW, Williams FN, Cairns BA, Cartotto R (2017). Inhalation injury: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Clinics in plastic surgery, 44(3):505-511.
3. Cuthbertson D (1942). Post-shock metabolic response. The Lancet, 239(6189):433-437.
4. Sterner JB, Zanders TB, Morris MJ, Cancio LC (2009). Inflammatory mediators in smoke inhalation injury. Inflammation & Allergy-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Inflammation & Allergy)(Discontinued), 8(1):63-69.
5. Barrow RE, Spies M, Barrow LN, Herndon DN (2004). Influence of demographics and inhalation injury on burn mortality in children. Burns, 30(1):72-77.
6. Reid A, Ha JF (2019). Inhalational injury and the larynx: A review. Burns, 45(6):1266-1274.
7. Romanowski KS, Palmieri TL, Sen S, Greenhalgh DG (2016). More than one-third of intubations in patients transferred to burn centers are unnecessary: proposed guidelines for appropriate intubation of the burn patient. Journal of burn care & research, 37(5):e409-e414.
8. Dries DJ, Endorf FW (2013). Inhalation injury: epidemiology, pathology, treatment strategies. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 21:1-15.
9. Marek K, Piotr W, Stanisław S, Stefan G, Justyna G, Mariusz N, Andriessen A (2007) Fibreoptic bronchoscopy in routine clinical practice in confirming the diagnosis and treatment of inhalation burns. Burns, 33(5):554-560.
10. Bittner EA, Shank E, Woodson L, Martyn JJ (2015). Acute and perioperative care of the burn-injured patient. Anesthesiology, 122(2):448-464.
11. Saffle JR, Morris SE, Edelman L (2002). Early tracheostomy does not improve outcomes in burn patients. The Journal of burn care & rehabilitation, 23(6):431-438.
12. Holt J, Saffle JR, Morris SE, Cochran A (2008). Use of inhaled Heparin/N-acetylcysteine in inhalation injury: does it help? Journal of burn care & research, 29(1):192-195.