Quay trở lại chi tiết bài báo Sử dụng vạt sau tai để Phẫu thuật che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành tai (Những trường hợp lâm sàng) Tải xuống Tải xuống PDF