Sử dụng vạt sau tai để Phẫu thuật che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành tai (Những trường hợp lâm sàng)

Ngô Ngọc Tỉnh1, Nguyễn Đức Hạnh1,, Nguyễn Thanh Xuân1, Lê Xuân Nhân1, Huỳnh Văn Quốc Huy1
1 Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Giới thiệu: Các khuyết hổng vành tai do chấn thương, nhiễm trùng, khối u… vẫn là một thách thức lớn trong việc tái tạo. Tùy theo vị trí, diện tích khuyết hổng mà chúng ta sử dụng hoặc kết hợp các loại vạt khác nhau để đạt được kết quả như mong muốn. Mục đích của báo cáo này là mô tả kinh nghiệm sử dụng vạt tại chỗ để che phủ khuyết hổng vành tai và tái tạo một phần vành tai tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hình thái tổn thương, phương pháp điều trị che phủ khuyết hổng vành tai và tái tạo một phần vành tai tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.
Kết luận: Tổn thương khuyết hổng một phần vành tai ít gặp trên lâm sàng. Phẫu thuật che phủ khuyết hổng hoặc tái tạo một phần vành tai bằng vạt da sau tai cho kết quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Hành (2009), “Chỉnh hình vành tai”, Giáo trình phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ, tr. 199-220.
2. Võ Ngọc Hoàn (2015), “Bệnh tai ngoài thường gặp”, Bài giảng lâm sàng Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 71-82.
3. Lê Văn Lợi (2001), “Các chấn thương Tai Mũi Họng”, Cấp cứu Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, tr. 301-351.
4. Nguyễn Tư Thế (2010), “Chấn thương Tai Mũi Họng”, Giáo trình Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Đại học Huế, tr. 42-49.
5. Avelar JM (2013) Surgical anatomy of the ear and neighboring regions, JM A Ear reconstruction, vol1, pp 1–14.
6. Hilko Weerda (2010), “History of Auricular Reconstruction”, Aesthetics and Functionality in Ear Reconstruction, pp 1-24.
7. Michael K. Wynne, Jonathan M. Kahn, Debra J. Abel et al (2000), “External and Middle Ear Trauma Resulting From Ear Impressions”, J Am Acad Audiol, (11), pp 351-360.
8. Park SS (2001), Auricular reconstruction, Otolaryngol Clin, pp 713 - 738.
9. Pickrell (2017), Partial ear defects, Semin Plast Surg, pp 134 - 140.
10. Sinha (2021), Postauricular Tubed Flap in the Reconstruction of Auricular Margin Defects, Indian J Plast Surg, pp 197- 200.