Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả bước đầu điều trị tổn thương phần mềm bằng Plasma lạnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Tải xuống Tải xuống PDF