Quay trở lại chi tiết bài báo Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng Tải xuống Tải xuống PDF