Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng Tải xuống Tải xuống PDF