Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF