Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội

Phạm Văn Hùng1, Nguyễn Thị Kiều1
1 Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế/Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Có khoảng 30 - 50% người khoẻ mạnh mang vi khuẩn tụ cầu vàng như là khuẩn chí ở trên da và niêm mạc, đặc biệt là ở bàn tay, đây là một trong những nguy cơ rất nguy hiểm để phát tán, lây lan nhiều mầm bệnh.
Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mô tả thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 09/2020 đến tháng 05/2021 bằng phương pháp mô tả cắt ngang.
Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay sinh viên là 19,3%, trong số người nhiễm có 2 trường hợp nhiễm MRSA chiếm tỉ lệ 7,7% gặp ở cả sinh viên đang và chưa đi thực tập tại bệnh viện. Tỉ lệ nhiễm tụ cầu vàng của nhóm lấy mẫu trước rửa tay (26,3%) cao hơn nhóm lấy mẫu sau rửa tay (10,2%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo