Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu cho vạt da cơ dưới móng Tải xuống Tải xuống PDF