Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan trong thay băng vết thương của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Bắc Giang năm 2022 Tải xuống Tải xuống PDF