Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ Tải xuống Tải xuống PDF