Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS Tải xuống Tải xuống PDF