Quay trở lại chi tiết bài báo Biến đổi số lượng tiểu cầu máu ngoại vi của bệnh nhân bỏng Tải xuống Tải xuống PDF