Quy định về Đạo đức xuất bản của Tạp chí Y học thảm hoạ và Bỏng

1. Phản biện bản thảo

Tất cả các bản thảo gửi đến Tạp chí đều được phản biện nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về học thuật và đúng quy trình xuất bản. Sau khi được Tổng Biên tập chấp thuận thì các bản thảo sẽ được gửi cho chuyên gia phản biện. Danh tính của chuyên gia phản biện không được tiết lộ cho tác giả và ngược lại.

2. Đạo văn

Tác giả không được sử dụng các từ ngữ, số liệu hoặc ý tưởng của người khác mà không có trích dẫn. Tất cả các nguồn phải được trích dẫn tại vị trí được sử dụng. Nếu trích dẫn nguyên văn thì phải để trong ngoặc kép.

Tạp chí Y học thảm hoạ và Bỏng sử dụng phần mềm chống đạo văn riêng biệt để kiểm tra sự trùng lặp với các bản thảo đã xuất bản hoặc đã nộp cho các tạp chí khác. Biên tập viên bản thảo dựa vào kết quả kiểm tra để xem xét tác giả có đạo văn hay không.

Các bản thảo bị phát hiện lấy ý tưởng từ bản thảo của các tác giả khác, dù đã xuất bản hay chưa xuất bản (kể cả của chính mình - tự đạo văn) sẽ bị từ chối đăng. Đối với các bài báo đã xuất bản rồi khi bị phát hiện đạo văn thì cần được sửa chữa hoặc phải rút lại.

Gửi bản thảo tới nhiều tạp chí và chia nhỏ nội dung

Tạp chí Y học thảm hoạ và Bỏng chỉ xem xét các bản thảo bài báo chưa từng được xuất bản trước đây, kể cả bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Tạp chí có thể xem xét các bản thảo viết từ các luận án và các cở sở dữ liệu ở các đơn vị nghiên cứu.

Bản thảo đã nộp cho Tạp chí Y học thảm hoạ và Bỏng thì không được nộp ở nơi khác. Nếu tác giả bài báo muốn nộp ở nơi khác thì phải rút bản thảo khỏi Tạp chí Y học thảm hoạ và Bỏng hoặc thông báo cho tạp chí biết. Các tác giả có bài báo bị phát hiện là đã được gửi đồng thời ở nơi khác sẽ bị từ chối xuất bản trên Tạp chí Y học thảm hoạ và Bỏng.

Nếu các tác giả sử dụng công trình đã xuất bản trước đây của chính họ, hoặc công trình hiện đang trong quá trình phản biện cho bản thảo đã nộp thì phải trích dẫn các bài báo trước đó và cho biết bản thảo đã gửi của họ khác với công trình trước như thế nào.

Việc chia nhỏ nội dung các kết quả nghiên cứu thành nhiều bài báo (còn được gọi xuất bản salami) là không được chấp nhận và yêu cầu gộp các bản thảo đã gửi và văn bản chỉnh sửa các bài báo đã xuất bản. Việc xuất bản một bài báo hai lần hoặc hai bài báo rất giống nhau có thể dẫn đến việc rút lại bài báo thứ hai và các tác giả có thể phải chịu trách nhiệm.

 Trích dẫn có chủ ý

Các tác giả có bản thảo đã gửi bị phát hiện có các trích dẫn mà mục đích chính là tăng số lượng trích dẫn cho công trình của một tác giả nhất định hoặc cho các bài báo được xuất bản trên một tạp chí cụ thể, có thể bị xử phạt. Biên tập viên và chuyên gia phản biện không được yêu cầu tác giả trích dẫn chỉ với mục đích tăng trích dẫn cho công trình của họ hoặc của cộng sự, cho tạp chí hoặc cho một tạp chí khác mà họ có liên quan.

Ngụy tạo và chỉnh sửa số liệu

Tác giả của các bài báo gửi tới Tạp chí hoặc các bài báo đã xuất bản bị phát hiện là ngụy tạo hoặc sửa đổi số liệu, bao gồm cả việc chỉnh sửa hình ảnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Quy định của Luật Báo chí, các bài báo vi phạm đã xuất bản có thể bị rút khỏi Tạp chí.

Quyền tác giả và lời cảm ơn

Tất cả các tác giả được liệt kê phải có đóng góp khoa học cho nghiên cứu trong bản thảo, chấp thuận các điều kiện của công trình nghiên cứu và đồng ý tư cách tác giả. Các đóng góp của tác giả có thể được mô tả ở cuối bản thảo. Các thay đổi về quyền tác giả phải được thông báo cho Tạp chí và được tất cả các tác giả đồng ý.

Tạp chí không xem xét những bản thảo do người không phải là tác giả nộp giùm.

Xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích (còn được gọi là ‘lợi ích cạnh tranh’) xảy ra khi các vấn đề không liên quan đến nghiên cứu có thể xuất hiện làm ảnh hưởng đến tính trung lập hoặc khách quan của công trình nghiên cứu hoặc quá trình phản biện.

Các bản thảo có xung đột mà không được khai báo và sau này nếu bị phát hiện thì có thể bị từ chối xuất bản. Các bài báo đã xuất bản nếu có xung đột lợi ích thì tác giả phải đính chính hoặc trong những trường hợp nghiêm trọng phải rút khỏi Tạp chí.

Xung đột lợi ích có thể bao gồm những vấn đề sau:

- Tài chính - tài trợ và các khoản thanh toán khác, hàng hóa và dịch vụ mà các tác giả nhận được hoặc mong đợi liên quan đến nội dung của công trình nghiên cứu hoặc từ một tổ chức quan tâm đến kết quả của công trình;

- Các cơ quan/tổ chức - nơi các tác giả đang làm việc, trong Ban cố vấn hoặc một thành viên của một tổ chức quan tâm đến kết quả của công trình;

- Sở hữu trí tuệ - bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu thuộc sở hữu của ai đó hoặc tổ chức của họ;

- Cá nhân - bạn bè, gia đình, các mối quan hệ và các mối quan hệ cá nhân thân thiết khác;

- Học thuật - đối thủ cạnh tranh hoặc một người có công trình có vấn đề.

Tác giả

Tác giả phải công bố tất cả các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong phần ‘Xung đột lợi ích’. Nếu không có xung đột, các tác giả cũng nên tuyên bố "không có xung đột lợi ích nào liên quan đến việc xuất bản bài báo này".

Tác giả phải khai báo nguồn tài chính hiện tại hoặc gần đây (bao gồm cả phí xử lý bài báo) và các khoản thanh toán, hàng hóa hoặc dịch vụ khác có thể ảnh hưởng đến công trình nghiên cứu. Tất cả các khoản tài trợ, cho dù có xung đột hay không, đều phải được tuyên bố trong phần ‘Lời cảm ơn’ hoặc dưới tiêu đề ‘Thông tin tài trợ’.

Cần tuyên bố sự tham gia của bất kỳ ai khác, ngoài các tác giả: 1) quan tâm đến kết quả của công trình; 2) làm việc cho một tổ chức có lợi ích; hoặc 3) được thuê hoặc trả bởi một nhà tài trợ, trong quá trình vận hành, lên ý tưởng, lập kế hoạch, thiết kế, tiến hành hoặc phân tích công trình, việc viết hoặc biên tập bản thảo, hoặc việc quyết định xuất bản.

Các xung đột lợi ích đã công bố sẽ được người biên tập và chuyên gia phản biện xem xét và đưa vào bài báo đã xuất bản.

Biên tập viên và chuyên gia phản biện

Biên tập viên và chuyên gia phản biện nên từ chối tham gia vào việc xử lý một bản thảo khi họ:

+ Có bài báo gần đây hoặc bài gửi hiện tại với bất kỳ tác giả nào;

+ Có cùng cơ quan làm việc hiện tại hoặc gần đây với bất kỳ tác giả nào;

+ Cộng tác hoặc gần đây đã cộng tác với bất kỳ tác giả nào;

+ Có mối liên hệ cá nhân chặt chẽ với bất kỳ tác giả nào;

+ Có mối quan tâm tài chính đối với nội dung của công trình;

+ Cảm thấy không thể khách quan.

Biên tập viên và chuyên gia phản biện phải khai báo nếu trước đó họ đã thảo luận về bản thảo với các tác giả.

Xử phạt

Nếu Tạp chí Y học thảm hoạ và Bỏng biết được hành vi vi phạm chính sách đạo đức xuất bản của Tạp chí, thì Tạp chí có thể đưa ra các hình xử lý sau đây:

+ Từ chối bản thảo hiện thời và bất kỳ bản thảo nào khác do (các) tác giả gửi tới.

+ Không cho phép nộp bản thảo trong vòng từ 1 - 3 năm.

+ Không mời làm biên tập viên hoặc tham gia phản biện.

Có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung nếu xuất hiện vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Điều tra

Những vi phạm đáng ngờ đối với chính sách đạo đức xuất bản của Tạp chí, trước và sau khi xuất bản, cũng như những lo ngại về đạo đức nghiên cứu, cần được báo cáo cho Ban biên tập của Tạp chí. Người báo cáo (khiếu nại) sẽ được giữ ẩn danh nếu được yêu cầu.

Tạp chí có thể yêu cầu tác giả cung cấp dữ liệu và hình ảnh cơ bản, tham khảo ý kiến của các biên tập viên và liên hệ với các tổ chức để yêu cầu điều tra hoặc nêu ra ý kiến của họ.

Sửa chữa và rút bài

Khi phát hiện các lỗi trong các bài báo đã xuất bản, Tạp chí sẽ cân nhắc cách thức sửa chữa và có thể tham khảo ý kiến của các biên tập viên và cơ quan làm việc của tác giả. Nếu các sai sót là của tác giả thì tác giả có thể được sửa chữa bằng một bản chỉnh sửa và những sai sót của nhà xuất bản thì nhà xuất bản công bố một bản đính chính.

Nếu có sai sót ảnh hưởng đáng kể đến kết luận hoặc có bằng chứng về hành vi sai trái, thì Tạp chí có thể yêu cầu rút bài báo khỏi Tạp chí.