10 thảm họa tự nhiên chết người nhất năm 2021

Xuân Việt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Khi đại dịch COVID-19 hoành hành sang năm thứ hai, ở một số quốc gia trên thế giới phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan từ động đất lớn ở Haiti cho đến những cơn bão xối xả xẩy ra khắp châu Âu và châu Á.

Chi tiết bài viết