COVID-19 và chứng sa sút trí tuệ: Các nhà khoa học có lo ngại?

Xuân Việt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hầu hết các trường hợp nhiễm COVID-19 có các triệu chứng nhẹ đến trung bình trong vài ngày, có những trường hợp khác lại cảm thấy bị ảnh hưởng trong nhiều tháng. Một số tác động này là về thần kinh, điều này khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ hay không.

Chi tiết bài viết