Ứng dụng hút áp lực âm điều trị bỏng và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Phan Anh1, Nguyễn Hồng Đạo1,, Phạm Trung Dũng1, Nguyễn Văn Dương1, Nguyễn Anh Tú1, Nguyễn Phúc Hiệp1, Đỗ Văn Thiếu1
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Điều trị các khuyết hổng mô mềm phức tạp với xương, gân lộ ra ngoài luôn là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với bác sĩ phẫu thuật. Mặc dù các thủ thuật vạt được coi là tiêu chuẩn để giải quyết các khuyết hổng mô mềm phức tạp lộ gân, xương nhưng cũng có rất nhiều khó khăn như thời gian phẫu thuật kéo dài, nguy cơ huyết khối, tình trạng vết thương phức tạp.
Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, chúng tôi bắt đầu áp dụng liệu pháp hút áp lực âm cho những ca bệnh này nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, như một biện pháp thay thế với các kết quả bước đầu rất khả quan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hồng Đạo, Nguyễn Đức Tiến và cộng sự, “Chăm sóc vết thương khuyết hổng phần mềm bằng liệu pháp hút áp lực âm sử dụng máy hút thường tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, Tạp chí Y học thảm họa và bỏng, số 1 - 2016, tr. 63-65.
2. Nguyễn Thị Hương, Lê Đức Mẫn, Hồ Thị Vân Anh, “Ứng dụng thành công liệu pháp hút áp lực âm điều trị tổn thương bỏng sâu lộ gân, xương ngón tay ở trẻ em do dòng điện hạ thế”, Tạp chí Y học thảm họa và bỏng, số 1 - 2022, tr. 63-68.
3. Eyvaz K, Kement M, et al, “Clinical evaluation of negative-pressure wound therapy in the management of electrical burns”, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2018 Sep, 24(5):456-461.
4. Ren Y, Chang P, Sheridan RL, “Negative wound pressure therapy is safe and useful in pediatric burn patients”, Int J Burns Trauma, 2017 Apr 15, 7(2):12-16.
5. Sahin I, Eski M, Isik.S, “The role of negative pressure wound therapy in the treatment of fourth-degree burns”, Trends and new horizons, 2012, 25(2): 92-97.
6. Trần Đoàn Đạo, Lê Nguyễn Diên Minh và cộng sự, “Đánh giá hiệu quả của máy hút áp lực âm trong điều trị các vết thương mạn tính kết quả bước đầu”, Tạp chí Y học thực hành, tập 15, số 4 - 2011, tr. 198-204.
7. Pedrazzi NE, Naiken S, Scala GL, “Negative Pressure Wound Therapy in Pediatric Burn Patients”, Adv Wound Care, 2021 May, 10(5):270-280.