Đặc điểm albumin niệu và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Phạm Văn Hùng1, Nguyễn Thị Kiều1
1 Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu với mục tiêu mô tả đặc điểm albumin niệu và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 217 đối tượng được chẩn đoán đái tháo đường tuýp 2 đã chỉ định cho thực hiện xét nghiệm glucose máu lúc đói, HbA1c, mức lọc cầu thuận, cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride và albumin niệu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỉ lệ có microalbumin niệu của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 là 35,0%, tỉ lệ có macroalbumin niệu là 27,7%. Nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc xuất hiện albumin niệu với tuổi cao, thời gian phát hiện bệnh dài, giảm mức lọc cầu thận và sự gia tăng của các chỉ số xét nghiệm HbA1c, cholesterol máu, LDL-C, triglyceride.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo