Kết quả bước đầu sử dụng vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu “mỏng” trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn tay.

Đỗ Trung Quyết1,, Tống Thanh Hải1, Vũ Quang Vinh1
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vạt da từ xa trong tạo hình tổn khuyết phần mềm lộ gân, xương vùng cổ bàn tay luôn là một lựa chọn hàng đầu cho các phẫu thuật viên tạo hình. Tuy vậy, kỹ thuật này cũng có nhiều nhược điểm như: Vạt còn dày, cuống vạt dạng ngẫu nhiên nên khi cần sử dụng vạt có kích thước lớn sẽ gây tổn thương nhiều vùng cho vạt, vạt còn dày do phải đảm bảo đủ các lớp cấu trúc vạt, thời gian nuôi dưỡng vạt còn dài (21 ngày). Chúng tôi lần đầu tiên đã ứng dụng thành công vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu “mỏng” trong tạo hình tổn thương lộ gân xương vùng cổ bàn tay sau bỏng cho 03 bệnh nhân với nhiều kết quả tích cực.
Nghiên cứu tiến hành trên 03 bệnh nhân (01 trường hợp bỏng nhiệt khô, 02 trường hợp di chứng sau bỏng điện cao thế), tổn thương lộ gân xương vùng cổ bàn tay, sử dụng vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu, hút mỡ phần xa của vạt để làm mỏng vạt. Kết quả các vạt đều sống hoàn toàn, tạo được vạt có độ dày phù hợp với yêu cầu tạo hình, duy trì các đặc tính về chức năng và thẩm mỹ của vạt da, rút ngắn thời gian điều trị so với phương pháp kinh điển. Bệnh nhân hài lòng về kết quả phẫu thuật cả chức năng và thẩm mỹ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Goertz O, Kapalschinski N, Daigeler A, et al. The effectiveness of pedicled groin flaps in the treatment of hand defects: Results of 49 patients. J Hand Surg Am. 2012;37:2088-2094.
2. Gutwein, L. G., Merrell, G. A., & Knox, K. R. (2015). Paraumbilical perforator flap for soft tissue reconstruction of the forearm. The Journal of Hand Surgery, 40(3), 586-592..
3. Ohjimi H., Taniguchi Y., Kawano K.. et al (2000). A comparison of thinning and conventional free-flap transfers to the lower extremity. Plastic and reconstructive surgery.105 (2): 558-566.
4. Kimura N., Satoh K. and Hosaka Y. (2003). Microdissected Thin Perforator Flaps:: 46 Cases. Plastic and reconstructive surgery.112 (7): 1875-1885.
5. Askouni E. P., Topping A., Ball S.. et al (2012). Outcomes of anterolateral thigh free flap thinning using liposuction following lower limb trauma. Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery.65 (4): 474-481
6. Wang, J., Wang, M., Xu, Y., Guo, Y., & Cui, L. (2017). Paraumbilical Perforator Flap: A Good Choice for the Repair of the Deep Soft Tissue Defects in the Hand and Forearm. J Gen Pract (Los Angel), 5(333), 2.
7. Shukla, L., Taylor, G. I., & Shayan, R. (2013). The pedicled inferior paraumbilical perforator (I-PUP) flap for a volar wrist defect: a reconstructive solution across the ages. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 66(11), 1613-1615.
8. Ettefagh MH, Naraghi M, Towhidkhah F. Position control of a flexible joint via explicit model predictive control: An experimental implementation. Emer Sci J. 2019;3.
9. Acharya AM, Ravikiran N, Jayakrishnan KN, et al. The role of pedicled abdominal flaps in hand and forearm composite tissue injuries: Results of technical refinements for safe harvest. J Orthop. 2019;16:369-376