Khảo sát kiến thức về biến chứng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Lê Thanh Hà1,, Ngô Thị Phượng1, Phạm Thanh Huyền1, Đồng Thị Thuý Điều1, Bùi Xuân Thảo1, Nguyễn Thị Thảo1, Nguyễn Thị Kiều Trinh1, Nguyễn Thị Hải1, Trương Mai Hoa1, Trần Thị Hương2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức về biến chứng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 120 người bệnh ĐTĐ týp 2 nhập viện điều trị nội trú tại Khoa Nội tiết - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 06 năm 2023.
Kết quả: Người bệnh có kiến thức đầy đủ chiếm 19,1%, thiếu kiến thức chiếm 26,8% và không biết thiếu hụt hoàn toàn kiến thức chiếm 54,1%. Các biến chứng phổ biến của ĐTĐ mà người bệnh biết đến là: Loét bàn chân (45,8%), tăng huyết áp (35,8%), bệnh lý thần kinh (29,1%), vết thương lâu lành (22,5%), bệnh về mắt (21,6%), bệnh tim mạch (15,8%). Có mối liên quan giữa tuổi, nơi sống, nghề nghiệp, thời gian tái khám định kỳ với kiến thức về biến chứng của đối tượng nghiên cứu; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
Kết luận: Tỷ lệ người bệnh có đầy đủ kiến thức về biến chứng của ĐTĐ là thấp chỉ chiếm 19,1% đối tượng nghiên cứu. Có mối liên quan giữa kiến thức với tuổi, nơi sống, nghề nghiệp, thời gian tái khám đinh kỳ. Vì vậy, việc giáo dục sức khỏe cho người bệnh là hết sức quan trọng, thúc đẩy các hành vi tự chăm sóc lành mạnh, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh.

Chi tiết bài viết