Đánh giá kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam

Phan Thị Dung1,2,3,, Nguyễn Thị Phương4, Chu Thị Hường4
1 Trường Đại học Y Dược/Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
3 Bệnh viện Phụ Sản Thiện An
4 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chăm sóc vết thương tốt sẽ hạn chế nhiễm khuẩn thứ phát, tạo điều kiện cho vết thương hồi phục nhanh chóng, hạn chế những tổn thất về kinh tế cho người bệnh và tạo được niềm tin của người bệnh, người nhà người bệnh đối với nhân viên y tế nói chung và Điều dưỡng nói riêng.
Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành về chăm sóc vết thương của điều dưỡng khối ngoại và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về chăm sóc vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2023.
Đối tượng và phương pháp: Cắt ngang trên toàn bộ 76 điều dưỡng lâm sàng khối ngoại được đánh giá kiến thức, thực hành về chăm sóc vết thương từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023.
Kết quả: Tuổi trung bình là 35,6 ± 6,8 tuổi, nữ chiếm 89,5%. Kiến thức về chăm sóc vết thương đạt 82,9%, trong đó cao nhất về giáo dục sức khỏe cho người bệnh đạt 81,6%, thấp nhất kiến thức về chăm sóc vết thương nhiễm khuẩn đạt 64,5%. Thực hành về chăm sóc vết thương kết quả đạt 98,6%. Kiến thức về chăm sóc vết thương có mối liên quan với khoa công tác. Thực hành về chăm sóc vết thương có mối liên quan với nhóm tuổi, số năm công tác và số năm công tác tại khoa với p < 0,05.
Kết luận: Kiến thức về chăm sóc vết thương có mối liên quan với khoa công tác. Thực hành về chăm sóc vết thương có mối liên quan với nhóm tuổi, số năm công tác và số năm công tác tại khoa với p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế TT 31/2021 TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
2. Bộ Y tế (2017). Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ban hành theo quyết định số: 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017.
3. Phan Thị Dung and J. Notter (2014). "Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành, thái độ chăm sóc vết thương của điều dưỡng dựa trên tiêu chuẩn năng lực và một số yếu tố liên quan". Tạp chí của Hiệp hội Chỉnh hình Việt Nam, năm 2014. ISSN 0866.
4. Phan Thị Dung (2018). "Đánh giá kiến thức của điều dưỡng sau 6, 9, 12 tháng đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực tại Bệnh viện Việt Đức". Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng ISSN 1859-3461 số 4, 2018.
5. Phan Thị Dung (2020). Can thiệp đào tạo theo chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam để nâng cao năng lực chăm sóc vết thương cho điều dưỡng tại một số bệnh viện ở Việt Nam năm 2020 -2021.
6. Phan Thị Dung và cộng sự (2020). Thay đổi kiến thức, thực hành và tự tin của điều dưỡng về chăm sóc vết thương sau đào tạo 2 năm tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp.
7. Phan Thị Dung (2016). Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức năm 2013 - 2015. Luận án tiến sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng.
8. Lê Thị Huệ (2017). Thực trạng thay băng vết mổ nhiễm khuẩn tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ năm 2017. Chuyên đề tốt nghiệp điều dưỡng chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
9. Quyết định 3474/QĐ - BYT, ngày 28/12/2022 về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của cử nhân Điều dưỡng Việt Nam”.
10. Quyết định 3671/QĐ - BYT, ngày 27 tháng 9 năm 2012 về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.
11. Quyết định số 1423/QĐ - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành các bảng kiểm quy trình kỹ thuật điều dưỡng.
12. Nguyễn Thị Thúy Nga và cộng sự (2021). “Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của bệnh nhân Đái tháo đường tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2021.
13. 13. Trịnh Văn Thọ và cộng sự (2021). “Thực trạng chăm sóc vết mổ nhiễm khuẩn của Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2021 “Tạp chí khoa học Điều dưỡng - Tập 05 - Số 03”.
Tiếng Anh
1. Adel Musbah Awajeh and Firas Shehadeh Khraisat Marwan Rasmi Issa (2017), Knowledge and Attude about Pain and Pain Management among Critcal Care Nurses in a Tertary Hospital, Journal of Intensive and Critical Care. 3(1:12J).
2. LinF. Preventing surgical site infections: Facilitators and barriers to nurses’ adherence to clinical practice guidelines - A qualitati; 2019.
3. Woldegioris T. Nurses’ Knowledge and Practice Regarding Prevention of Surgical Site Infection in Bahir Dar, Northwest Ethiopia Surgical infections. 2018; 20 (1): 71 - 77.
4. Anissimova V. Scoping Review of Clinical Outcomes Related to Advanced Training in Wound Care. Surgical technology international; 2018
5. Lewis PA. Design and delivery of a distance education programme: educating Vietnamese Nurse Academics from Australia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47.2012; 1462 - 1468.