Ngày xuất bản: 30/06/2021

Bài báo

Một số phương pháp giáo dục và đào tạo y học thảm họa hiện nay trên thế giới
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Như Lâm
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 7-11
Đặc điểm bỏng hàng loạt và kết quả điều trị: Số liệu 5 năm tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (2016 - 2020)
Ngô Minh Đức, Chu Anh Tuấn, Lê Quốc Chiểu
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 12-20
Nghiên cứu một số đặc điểm bỏng điện ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019
Trần Đình Hùng, Ngô Tuấn Hưng
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 21-26
Khảo sát nhu cầu và thực trạng thực hành chăm sóc người bệnh suy thận mạn tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Đỗ Thị Ngọc Thục, Nguyễn Thị Dân, Phan Thị Dung
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 27-33
Nghiên cứu hiệu quả dự phòng buồn nôn, nôn và các tác dụng không mong muốn của Granisetron sau phẫu thuật tuyến giáp
Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Ngọc Thạch, Trần Đắc Tiệp, Phạm Thị Thanh Huyền
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 34-41
Đánh giá kết quả chương trình tập huấn cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba năm 2020
Phan Thị Dung
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 42-49
Vai trò của Glycosaminoglycan và Hydroprolintrong liền vết thương
Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hương
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 50-56
Đánh giá kết quả thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Phan Thị Dung, Phạm Thị Vân
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 57-63
“Đeo găng” Phương pháp hiệu quả trong thay băng bỏng bàn tay trẻ em.
Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Vân Anh
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 64-67
Nghiên cứu in vivo và in vitro về băng cellulose vi khuẩn chứa hạt nano Sulfadiazin Bạc sử dụng trong điều trị bỏng.
Hoàng Mỹ Hạnh
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 68-76