Ngày xuất bản: 01/11/2021

Số đầy đủ

Bài báo

Đại dịch covid-19 và phương án đáp ứng dưới góc nhìn y học thảm họa.
Đỗ Quyết, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Như Lâm, Nguyễn Minh Phương , Nguyễn Tùng Linh
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 7-17
So sánh đặc điểm và kết quả điều trị bỏng điện cao thế và hạ thế
Ngô Tuấn Hưng, Nguyễn Như Lâm, Ngô Minh Đức
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 18-23
Kết quả điều trị người cao tuổi bị bỏng và các yếu tố tiên lượng tử vong
Đặng Tất Thắng, Chu Anh Tuấn, Ngô Minh Đức
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 24-32
Liều điều trị và tác dụng không mong muốn của Propranolol trên bệnh nhân người lớn bỏng nặng
Phan Quốc Khánh, Nguyễn Như Lâm
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 33-37
Đánh giá tác dụng điều trị của dung dịch điện hoá Suporan tại vết thương bỏng
Lâm Thị Đan Chi, Đỗ Lương Tuấn, Mai Xuân Thảo, Đỗ Thị Kim Sơn
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 38-52
Ảnh hưởng của tăng glucose máu đối với diễn biến và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng nặng
Nguyễn Như Lâm, Phan Quốc Khánh, Nguyễn Hải An
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 53-57
Tổng quan mô hình nghiên cứu vết thương thực nghiệm và phương pháp đánh giá quá trình liền vết thương. Phần 1: Tổng quan về một số mô hình nghiên cứu liền vết thương trên động vật
Nguyễn Ngọc Tuấn
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 58-69
Liệu pháp hút áp lực âm trong điều trị vết thương bàn tay trẻ em
Nguyễn Thị Hương
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 70-74
Điều trị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng đề kháng Methicilin bằng phối hợp kháng sinh Fosfomycin và Amikacin trên 1 ca bệnh nhân bỏng
Lương Quang Anh, Trần Quang Phú
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 75-78