Ngày xuất bản: 01/05/2020

Bài báo

Đặc điểm quân nhân bị bỏng điều trị tại bệnh viện bỏng quốc gia trong 10 năm (2008 - 2017)
Ngô Minh Đức
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 7-15
Đánh giá tác dụng điều trị tại chỗ vết thương chậm liền của dung dịch Ceri Nitrat 1,75%
Nguyễn Ngọc Tuấn, Bùi Thanh Lợi, Phạm Thị Mai Phương
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 16-24
Kết quả bước đầu ứng dụng kỹ thuật hút mỡ làm mỏng vạt da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Đỗ Trung Quyết, Vũ Quang Vinh, Tống Thanh Hải
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 25-30
Nghiên cứu thu hồi, bảo quản da đồng loại bằng Glycerol 85% để điều trị vết thương, vết bỏng
Chu Anh Tuấn, Đinh Văn Hân, Nguyễn Quang Đông
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 31-41
Bước đầu đánh giá tác dụng của Gabapentin đối với rối loạn cảm giác vùng sẹo bỏng
Bùi Thanh Lợi, Nguyễn Như Lâm, Phạm Thị Mai Phương
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 42-48
Nghiên cứu giảm đau đường tĩnh mạch bằng Fentanyl do bệnh nhân tự điều khiển sau phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Lê Hải Trung, Nguyễn Ngọc Thạch, Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Thái
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 49-57
Gây mê nội khí quản cho phẫu thuật vi phẫu trên bệnh nhân ngoại tâm thu thất nhịp đôi (Thông báo lâm sàng)
Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Quỳnh, Mai Đình Hương, Phạm Thị Thu Hương, Hoàng Kim Huệ, Tống Thanh Hải
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 58-61
Tổng quan vai trò EGF, VEGF trong liền vết thương và ứng dụng
Nguyễn Ngọc Tuấn
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 62-71
Kinh nghiệm và đề xuất điều trị bệnh nhân bỏng của chuyên gia trung quốc trong thời gian có dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút covid-19
Lược dịch: Hoàng Văn Tú
Chi tiết bài báo Trích dẫn
Trang: 72-76